VÄLKOMMEN TILL

Kognitiv Terapi Sarah Andersson AB

En dag när jag blir stor skall jag springa ut i solen även om moln finns till/Ninna Theleskog

Om oss

Välkommen till Kognitiv Terapi Sarah Andersson AB!
Min karriär började inom mentalvården som mentalskötare för att senare utbilda mig till legitimerad psykoterapeut.
Idag har jag mer än tjugofem års erfarenhet av psykoterapi.
Jag har även utvecklat mig vidare och har diverse uppdrag ex på detta; Mindfulnessinstruktör och specialistutbildning i compassion.
Sedan 2013 handleder jag parallellt med min verksamhet psykologer, socionomer, sjuksköterskor mm.
Jag föreläser i ämnen som social fobi, ångest och mindfulness.
Jag har sedan flera år samarbete med Artist & Musiker Hälsan i Malmö/Helsingborg och Tandvårdsenheten för extrem tandvårdsrädsla i Helsingborg.
Återkommande uppdrag från SOS international och Kardiologen för patienter som utvecklat oro och ångest i samband hjärtproblem.
Ingår i vårdavtal psykoterapi, KBT-lång.

KBT
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för ett antal vetenskapliga beprövade behandlingsmetoder grundade på forskning och teori
inom kognitionspsykologi, socialpsykologi och inlärningspsykologi.
KBT- behandling har visat sig vara effektiv vid psykisk ohälsa och tillämpas idag vid allt från kriser, depressioner, ångest, trötthet, relationsproblem, medicinska problem, personlighetsstörningar m.m.
Trots att symptomen och problemen kan se olika ut följer alltid behandlingen en given struktur med mätbara mål vilka sätts upp i början av terapin för att utvärderas vid avslutad behandling.
Terapin kan omfatta allt från 5-6 sessioner upp till ett år, beroende på problematiken.
Fokus ligger på samspelet mellan klienten och omgivningen även om barndomen och tidigare erfarenheter ses som viktiga för förståelsen över problemets uppkomst har KBT ett tydligt fokus på här och nu.
Det övergripande målet med KBT-behandling blir att undersöka och ifrågasätta hur problemen hålls vid liv för att genom kunskap och nya färdigheter komma fram till nya funktionella förändringar.


Mindfulness
Mindfulness är en färdighet som används för att bli mer närvarande (sinnesnärvaro).
Det går ut på att utveckla ett djupt lyssnande och stanna upp för självreflektion.
Att komma nära sig själv och sitt inre, skapa en känsla av kontakt och känna sig hel.
Eftersom hjärnan är dålig på att skilja mellan verkliga och tänkta hot kan vi lätt stressa upp oss själva utan att någonting egentligen har hänt runt omkring oss. I dagens samhälle tillbringar vi dessutom mer och mer tid i huvudet. Vi blir ständigt påverkade av information från omvärlden.
Att vara medvetet närvarande möjliggör ett utrymme för reaktioner dels till sig själv, dels till andra.
Ju mer stabil du är i ditt sinne desto mindre påverkas du av andras beteenden.

"Gå inte alltid före dig själv i tanken, men dröj inte heller för länge i det förgångna. Det är landandets konst.
Att vara på en plats i taget... Konsten att vara där man är."
- Jan-Philipp Sendker, ur "Hjärtats innersta röst"


Compassion (medkänsla)
Compassionfokuserad terapi är en KBT-terapi men med inslag från andra terapiformer.
Man jobbar med tankar, känslor, beteenden och kroppen för att aktivera kroppens trygghetssystem.
I terapin tränar man bland annat på att få ett vänligare och varmare förhållningssätt till sig själv och andra, att bättre tolerera obehag, att ha en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring.

Jag är auktoriserad Legitimerad psykoterapeut av sfKBT.

Behandlingsområden

  • KBT

  • Mindfulness

  • Ångest

  • Depression

  • Stresshantering

  • Utmattningstillstånd

Bildgalleri

Kontakt

Information

Kognitiv Terapi Sarah Andersson AB

Thure röings gata 4

252 25 HELSINGBORG 

Vägbeskrivning

Skriv till oss